Жената на бат Петьо Надка също е неизменен персонаж от неговите истории. Прибрал се една вечер Пандира вкъщи и казал на Надка: „Жена, събличай се.“ Надка се съб­лякла. „Лягай в леглото“, казал зевзекът. Тя легнала. „Завий се!“ Надка се завила. „Заспивай… аз отивам да пия“, казал Пандира и тръшнал входната врата.

On economics

Do you understand economics? I mean big-time, prewar, global capitalism. Do you get how it worked? I don’t, and anyone who says they do is full of shit. There are no rules, no scientific absolutes. You win, you lose, it’s a total crapshoot. The only rule that ever made sense to me I learned from … Continue reading On economics