В търсене на Истината Най-накрая, в това забутано, уединено селце търсенията му приключиха. В старата стаичка, край огъня стоеше Истината. Никога не бе виждал по-стара и уродлива жена. – Вие сте Истината?! Сбръчканата старица кимна тържествено. – Е, кажете какво трябва да кажа на света? Какво послание да предам? Старицата се изплю в огъня и отвърна: – Кажи им, че съм млада и красива!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *