Изумявам се, когато миналото ми Аз, в изблик на зъл гений, е измислило начин да предпази настоящето ми Аз от mis-use на разни модули и класове. #randomGeniusExceptions #ftw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *