Цитат на деня

— Защо чувам хъркането му тогава?
— Още не знае какво е отговорност, капитане. Ще трябва да го научиш.
„На какво да го науча? Да живее под бремето на властта? Това и сам не мога да го постигна. Достатъчно е само да погледна лицето на Уискиджак, за да разбера, че никой не може – поне никой, който има сърце. Научаваме се да постигаме само едно: да крием мислите си, да прикриваме чувствата си, да заровим човечността си дълбоко в душите. А това не може да се предаде. Може само да се покаже.“
— Иди да го събудиш тоя кучи син — изръмжа Паран.
— Слушам, сър.

— Малазанска книга на мъртвите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *