И тъй загубил всякакво доверие започна да разпитва плахо хората – къде започва пътя към надеждата и свършва кръстопътя на умората?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *