Парадоксът на свободата: Винаги си свободен си да избираш, но никога дотолкова, че да си освободен от последствията на избора си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *